Samolepky na zeď

Přihlásit se

Poděl se prostřednictvím sociálních sítí:
nebo zašli email:
Musíte být přihlášen, aby se mohl rozeslat prostřednictvím e-mailu!

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení Nahoru

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.samolepky-na-zed.info jehož provozovatelem je firma Canaletto, Jakub Krupař, se sídlem Sušice, Pod Skalou 312, PSČ 342 01, IČO: 74304399, DIČ: 7805100006, firma je evidována u Městského Úřadu v Sušici. Objednáním zboží kupující akceptuje obchodní podmínky pro dodání zboží prodávajícím (www.samolepky-na-zed.info) a vztahy mezi kupujícím a prodávajícím jsou pro obě strany závazné pokud není výslovně ve smlouvě stanoveno jinak. Prodávající dodává zboží kupujícímu na základě elektronické objednávky učiněné prostřednictvím internetového obchodu či prostřednictvím e-mailu či telefonu na základě přesné specifikace objednaného zboží kupujícím.

2. Předmět smlouvy Nahoru

Předmětem kupní smlouvy jsou položky specifikované kupujícím v objednávce. Informace o zboží uvedené na internetových stránkách www.samolepky-na-zed.info jsou nezávazné, pokud není uvedeno jinak. V případě objednávky zboží kupujícím, u kterého údaje uvedené na internetových stránkách neodpovídají skutečnosti, bude kupující upozorněn na rozdílnost a na základě domluvy s prodávajícím učiněny kroky pro vyřízení objednávky k oboustranné spokojenosti. www.samolepky-na-zed.info jako prodávající se zavazuje dodávat kupujícím zboží bezvadné v souladu se specifikací nebo v souladu s tím, co je pro takový druh zboží obvyklé. Zboží vyhovuje normám a předpisům platným pro území České republiky. Je-li to pro daný druh zboží obvyklé, je se zbožím dodáván návod k obsluze.

3. Místo plnění Nahoru

Místem plnění je místo uvedené kupujícím při odeslání objednávky jako místo doručení zboží. Zboží bude doručeno kupujícímu zvoleným způsobem a kupující (jeho zástupce) je povinen se na vyzvání přepravce prokázat platným dokladem totožnosti (v případě zástupce i zmocněním kupujícím). Nebylo-li zboží zaplaceno předem, je při převzetí zboží přepravcem vybrána příslušná částka, která bude následně poukázána na účet prodejce.

4. Objednávka a uzavření smlouvy Nahoru

Podmínkou platnosti objednávky je přesná specifikace zboží kupujícím a uvedení správných kontaktních (případně dalších) údajů nezbytných pro správné vyřízení objednávky prodávajícím. Objednávka je návrhem kupní smlouvy a je závazná po potvrzení přijetí prodávajícím. Kupní smlouva vzniká dodáním zboží. Prodávající je oprávněn požadovat na kupujícím autorizaci objednávky. V případě, že kupující objednávku požadovaným způsobem neautorizuje, je objednávka prohlášena za neplatnou. Prodávající si vyhrazuje právo na možnost odmítnutí objednávky od kupujícího, který v minulosti porušil tento řád.

5. Nevyzvednutí zásilky Nahoru

Pokud si objednáte jakékoliv zboží z našeho e-shopu www.samolepky-na-zed.info a zásilku si bez zjevné příčiny nevyzvednete, nebo nás nekontaktujete, že si zásilku nemůžete převzít, naúčtujeme Vám smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč bez DPH plus poštovné za odeslanou a nevyzvednutou zásilku. V případě, že cena objednaného zboží překračuje smluvní pokutu, bude hodnota smluvní pokuty rovna ceně objednaného zboží plus poštovné za odeslanou a nevyzvednutou zásilku. Smluvní pokuty a další pohledávky pro nás vymáhá agentura pro správu pohledávek. Pokud si zásilku nemůžete převzít z nějakých důvodů (nemoc, odcestování, dovolená a podobně), kontaktujte nás na telefonu +420 774 989 070 i formou sms a my se Vám budeme snažit vyhovět s jiným termínem.

6. Cena a placení Nahoru

Podmínkou platnosti objednávky je přesná specifikace zboží kupujícím a uvedení správných kontaktních (případně dalších) údajů nezbytných pro správné vyřízení objednávky prodávajícím. Objednávka je návrhem kupní smlouvy a je závazná po potvrzení přijetí prodávajícím. Kupní smlouva vzniká dodáním zboží. Prodávající je oprávněn požadovat na kupujícím autorizaci objednávky. V případě, že kupující objednávku požadovaným způsobem neautorizuje, je objednávka prohlášena za neplatnou. Prodávající si vyhrazuje právo na možnost odmítnutí objednávky od kupujícího, který v minulosti porušil tento řád.

7. Doba expedice a dodací lhůta Nahoru

Dodací lhůta začíná dnem následujícím ode dne, kdy byla přijata prodávajícím. Přijetím objednávky se rozumí její řádné obdržení se všemi náležitostmi podle bodu 4 a označením statusu objednávky jako "Přijata" v systému prodávajícího. V případě objednání v rámci jedné objednávky několika položek s různou dobou expedice prodávající počká než jsou všechny položky objednávky k dispozici a teprve poté předá zásilku o přepravě. Doba expedice je obvykle 3-5 pracovní dny. V případě, že by doba expedice překročila 5 pracovních dní, bude kupující o této skutečnosti informován a s prodávajícím dohodnut alternativní postup při vyřízení objednávky. Doba expedice uvedená na www.samolepky-na-zed.info je pouze orientační/obvyklá a může být ovlivněna skladovými zásobami dodavatelů prodávajícího. Dodací lhůta závisí i na zvoleném způsobu přepravy. Za nesplnění dodacích termínů přepravcem prodávající neodpovídá.

8. Doprava a poštovné Nahoru

Prodávající zabezpečuje přepravu zboží převážně prostřednictvím České pošty nebo firmou PPL. Prodávající stanovuje jednotnou cenu pro zásilky různých hmotností. Kupující je oprávněn sjednat si vlastního přepravce zásilky na vlastní náklady. V takové případě není prodávajícím účtováno žádné poštovné. V případě akce "DOPRAVA ZDARMA" může prodávající zvolit libovolnou přepravní službu u jakéhokoliv přepravce.

Dopravu zabezpečujeme:

1. Českou poštou, obyčejným balíkem na dodejku

Služba, jejímž prostřednictvím můžete zasílat dokumenty ale i knihy nebo jiné drobné předměty malé hodnoty. Česká pošta odpovídá za případnou ztrátu zásilky paušální náhradou 500 Kč, za poškození nebo úbytek obsahu zásilky až do výše 500 Kč.

Tento způsob dopravy lze učinit pouze platbou kartou Paypal:

PayPal platba kartou

Kupující je povinen od dopravce zboží řádně převzít, zkontrolovat neporušenost zásilky a počet balíků a v případě nesrovnalostí či zjištěných škod je oznámit přepravci.

2. Českou poštou, na dobírku CZ a SK

Služba, jejímž prostřednictvím můžete zasílat dokumenty ale i knihy nebo jiné drobné předměty malé hodnoty. Česká pošta odpovídá za případnou ztrátu zásilky paušální náhradou 500 Kč, za poškození nebo úbytek obsahu zásilky až do výše 500 Kč. Při dodání pošta od příjemce vybere odesílatelem stanovenou peněžní částku (dobírková částka). Následně ji vyplatí odesílateli nebo odesílatelem určené osobě, v hotovosti nebo převodem na určený účet.

Kupující je povinen od dopravce zboží řádně převzít, zkontrolovat neporušenost zásilky a počet balíků a v případě nesrovnalostí či zjištěných škod je oznámit přepravci.


3. Českou poštou, do zahraničí obyčejným balíkem na dodejku

Služba je určena široké veřejnosti i podnikatelům pro zasílání jiných věcí než aktuálních písemností a osobní korespondence do zahraničí, např. dárků, dokumentů nebo zboží. Pošta za zásilku odpovídá v omezené výši.

Tento způsob dopravy lze učinit pouze platbou kartou Paypal:

PayPal platba kartou

Kupující je povinen od dopravce zboží řádně převzít, zkontrolovat neporušenost zásilky a počet balíků a v případě nesrovnalostí či zjištěných škod je oznámit přepravci.

V případě nevyzvednutí zásilky postupujeme podle bodu 5. těchto obchodních podmínek.

9. Záruka Nahoru

Zboží běžné spotřeby je dodáváno se zárukou minimálně 2 roky. Jsou-li zjištěny vady již při převzetí zboží, je nutné na tuto skutečnost prodávajícího nejpozději do 3 dnů od převzetí zboží písemně a doporučeně upozornit. V tomto písemném oznámení musí být uveden datum objednávky a dodání zboží, název výrobku, specifikace reklamované skutečnosti a návrh na řešení této skutečnosti. Prodávající se k reklamaci vyjádří nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena.

10. Reklamační řád Nahoru

Případné reklamace vyřídíme v souladu platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby). Vždy se snažíme Vám vyjít maximálně vstříc při jakémkoliv problému. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak.

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud:

  • Samolepky na stěnu byly poškozeny při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).
  • Samolepky na stěnu byly poškozeny neodbornou instalací, které jsou v rozporu s NÁVODEM LEPENÍ.
  • Samolepky na stěnu byly používány v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v NÁVODU LEPENÍ.
  • Reklamaci nelze uznat, pokud již samolepky na stěnu byly sejmuty z transportní folie.

 

Postup při reklamaci :

  • Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem, nalezneme vyhodné řešení reklamace pro obě strany. (Ušetříme čas i peníze).
  • Zboží zašlete jako obyčejný balík na naši adresu. Ne na dobírku.
  • Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii daňového dokladu.
  • Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.

11. Odstoupení od kupní smlouvy Nahoru

Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, a to bez udání důvodu v souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000. Za odstoupení od smlouvy je považováno vrácení nepoškozeného a nepoužitého zboží v originálním obalu na adresu prodávajícího (zboží musí být zasláno doporučeně) se všemi originálními doklady, které se zbožím obdržel. Prodávající vrátí kupujícímu částku odpovídající uhrazené hodnotě zboží do 30 dnů od řádného vrácení zboží. Náklady spojené s dopravou se nevrací.

12. Souhlas se zpracováváním osobních údajů Nahoru

Kupující souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených ve formuláři správcem Jakub Krupař, se sídlem Pod Skalou 312, 342 01 Sušice, Česká republika, IČ: 74304399 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené ve formulářích, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi formulářů jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů
V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené ve formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány), maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

14. Závěrečná ustanovení - autoské právo Nahoru

1. Vztahy kupujícího a prodávajícího a jejich práva a povinnosti se řídí Nákupním řádem publikovaným na www.samolepky-na-zed.info a také platnými právními předpisy v České republice.
2. Grafické návrhy, lay-out, grafikcé označení - loga a fotografie podle této smlouvy (i webové stránky s jejmíž obsahem se seznamujete jsou autorským dílem a nelze je bez souhlasu autorů volně užít. K jejich užití je nezbytné uzavření licenční smlouvy a předmětem ochrany autorským rávem podle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů. Zásah do autorských práv může být trestním činem.

Viz výklad AUTORSKÉ PRÁVO - JUDr. Irena HolcovéPoštovné!


Při objednávce nad 1000 Kč poštovné ZDARMA!!!

Doporučujeme:

Kůň Ferrari Kůň Ferrari
348 Kč (cena bez DPH) 417 Kč
Kladivoun Kladivoun
499 Kč (cena bez DPH) 599 Kč
Šumava - Svatobor Šumava - Svatobor
353 Kč (cena bez DPH) 424 Kč
Motýl Bára - malý Motýl Bára - malý
40 Kč (cena bez DPH) 48 Kč
Dinosaurus Dinosaurus
202 Kč (cena bez DPH) 242 Kč
Strom dub Strom dub
247 Kč (cena bez DPH) 296 Kč
Vážka Vážka
171 Kč (cena bez DPH) 206 Kč
Letadlo Bockscar Letadlo Bockscar
524 Kč (cena bez DPH) 629 Kč
Lvice Lvice
212 Kč (cena bez DPH) 254 Kč
Abstraktní vlnky Abstraktní vlnky
998 Kč (cena bez DPH) 1198 Kč
Antický sloup Niké - malý Antický sloup Niké - malý
217 Kč (cena bez DPH) 260 Kč
Loď pirátů Loď pirátů
267 Kč (cena bez DPH) 321 Kč
Slon Slon
232 Kč (cena bez DPH) 278 Kč
Pavouček Pavouček
212 Kč (cena bez DPH) 254 Kč
Hrad Křivoklát Hrad Křivoklát
383 Kč (cena bez DPH) 460 Kč
Motýl Adéla - malý Motýl Adéla - malý
55 Kč (cena bez DPH) 67 Kč
Rejnok Rejnok
257 Kč (cena bez DPH) 309 Kč
Grafiti - speed Grafiti - speed
131 Kč (cena bez DPH) 157 Kč
Stonehenge Stonehenge
545 Kč (cena bez DPH) 653 Kč
Lev ležící Lev ležící
237 Kč (cena bez DPH) 284 Kč
Želva - znak Želva - znak
459 Kč (cena bez DPH) 551 Kč
Hřbitov Hřbitov
1230 Kč (cena bez DPH) 1476 Kč
Motýl Romana - velký Motýl Romana - velký
232 Kč (cena bez DPH) 278 Kč
Šnek Šnek
156 Kč (cena bez DPH) 188 Kč
Šikmá věž Pisa Šikmá věž Pisa
792 Kč (cena bez DPH) 950 Kč
Helikoptéra Helikoptéra
247 Kč (cena bez DPH) 296 Kč
Tadž mahal Tadž mahal
192 Kč (cena bez DPH) 230 Kč
Letadlo Piccard velké Letadlo Piccard velké
545 Kč (cena bez DPH) 653 Kč
Ještěrka s pruhy Ještěrka s pruhy
202 Kč (cena bez DPH) 242 Kč
Grafiti - express Grafiti - express
207 Kč (cena bez DPH) 248 Kč

Novinky

Doprava: Posíláme Českou poštou a PPL, vybrali jsme tu nejlevnější variantu, jen pro Vás.

dodavkaCP dodavkaPPL PayPal

Nabízíme platby: Kartou přes PAYPAL (v angličtině), na dobírku pouze v Čechách a na Slovensku, a samozřejmě v hotovosti.